Xurxo
Alonso García

Breviario de Aldemunde
 Poesía
 2006
 Edicións Espiral Maior. VII Premio de poesía Concello de Carral