Xulio
Pardo de Neyra

A cor áspera do veludo
 Poesía
 xuño de 2011
 Editorial Toxosoutos