Xulio
Pardo de Neyra

Evaristo Correa Calderón na literatura galega contemporánea. Vangardismo e galeguismo
 Biografía
 2001
 Universidade de Santiago