Xulio
Pardo de Neyra

Presencia de Lugo na utopía republicana: cinco anos de ilusións a través do espello intelectual de Galicia
 Divulgación (Historia)
 2002
 Scio