Xulio
Pardo de Neyra

Lugo: cultura e República. As manifestacións intelectuais dunha cidade galega entre 1931 e 1936
 Divulgación
 2001
 O Castro