Xulio
Pardo de Neyra

Pascual Veiga
 Biografía (Música)
 1996
 Xunta de Galicia. Con Xosé de Cora