Xulio
Pardo de Neyra

Literatura de sereas. A maxia da muller acuática
 Divulgación
 2015
 Editorial Toxosoutos