Xulio
Pardo de Neyra

As orixes da literatura infantil galega
 Divulgación
 2006
 Universidade de Santiago