Xulio
Pardo de Neyra

Literatura galega e pornografía
 Divulgación
 2016
 Edicións Positivas