Xulio
Pardo de Neyra

A Torre e Pousa de Dumia
 Divulgación (Historia)
 2012
 Edicións Embora