Xulio
Pardo de Neyra

Martin de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa?
 Ensaio
 2005
 Editorial Toxosoutos