(1928 - 2015)

Xosé
Neira Vilas

Galegos no Golfo de México
 Biografía
 1980
 O Castro