(1928 - 2015)

Xosé
Neira Vilas

Poesía recadada
 Poesía
 maio de 1994
 Edicións Espiral Maior