(1928 - 2015)

Xosé
Neira Vilas

A lingua galega en Cuba
 Divulgación
 1995
 Consello da Cultura Galega