Xosé María
Lema Suárez

Batáns e muíños do Mosquetín (Vimianzo). Guía breve
 Divulgación
 2008
 Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte. Debuxos, mapas e planos de Roberto Mouzo Lavandeira