Xosé María
Lema Suárez

Polas antas e mámoas da Costa da Morte (Galicia)
 Divulgación
 2006
 Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte