Xosé María
Lema Suárez

O tío Miseria e outros contos. Henrique Labarta Pose
 Edición crítica (Narrativa)
 2002