Xosé María
Lema Suárez

O castelo de Vimianzo e os Moscoso de Altamira
 Divulgación
 1998
 Deputación da Coruña. Planos e debuxos de R. Mouzo Lavandeira