Xosé María
Lema Suárez

Arte Relixiosa no Arciprestado de Soneira (desde o 1500)
 Divulgación (Arte)
 1992
 Tese en microficha, nº 206. USC