Xosé María
Dobarro Paz

A rosa de cen follas, de Ramón Cabanillas
 Edición crítica (Poesía)
 setembro de 1993
 Edicións Xerais