Xosé Manuel
Sánchez Rei

O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais
 Ensaio (Lingüística)
 agosto de 2021
 Edicións Laiovento