(1964 - 2020)

Xosé Manuel
Millán Otero

Obra poética completa
 Poesía
 outubro de 2022
 Deputación de Pontevedra, Concello de Moaña e Concello de Bueu