Xosé Manuel
Millán Otero

As cinzas de Pasolini
 Poesía
 xaneiro de 2018
 Editorial Toxosoutos