Xosé Manuel
Millán Otero

Ode menor ao gran mascato Bernardino Graña cando se eleva sobre as terras do Morrazo
 Poesía (Poema único)
 2010