Xosé Manuel
Martínez Oca

A fundición e outras narracións
 Narrativa (Relatos)
 1978
 O Castro
 Alcalá, XavierTaibo, Nacho