Xosé Manuel
Martínez Oca

Medusa - Relatos
 Narrativa (Relatos)
 1984
 Edicións Sotelo Blanco
 Fole, Ánxel