Xosé Manuel
Martínez Oca

Manuel Reimóndez Portela na lembranza
 Libro homenaxe
 xaneiro de 1996
 Ediciós do Castro