Xosé Manuel
Martínez Oca

Dos camiños de arrieiros ós pazos da Ulla - Terras de Montes e Tabeirós
 Divulgación (Guía)
 2000
 Edicións A Nosa Terra