Xosé Manuel
Martínez Oca

Diario de inverno
 Narrativa
 1994
 Baía Edicións