Xosé Manuel
Martínez Oca

Detrás do silencio
 Narrativa (Novela)
 1986
 Edicións Sotelo Blanco