Xosé Manuel
Martínez Oca

O tempo en ningunha parte
 Narrativa
 2004
 Edicións Espiral Maior