Xosé Manuel
Cairo Antelo

O espello de dúas caras
 Narrativa (Novela)
 decembro de 2022
 Editorial Toxosoutos