Xosé Manuel
Beiras

Adolphe, de Benjamin Constant
 Tradución (Narrativa)
 setembro de 2020
 Edicións Laiovento. Tradución desde o francés