Xosé Manuel
Beiras

A desfeita, de Albert Camus
 Tradución (Narrativa)
 novembro de 2019
 Edicións Espiral Maior. Tradución desde o francés