Xosé Manuel
Beiras

As resonancias do amor, de Anne Philipe
 Tradución (Narrativa)
 1989
 Edicións Xerais. Tradución desde o francés