Xosé Manuel
Beiras

Por unha Galicia liberada. Ensaios de economía e política
 Ensaio (Economía)
 1984
 Edicións Xerais. Edición ampliada en 2008, publicada en Espiral Maior