Xosé Manuel
Beiras

O tempo dun salaio, de Anne Philippe
 Tradución (Narrativa)
 1988
 Edicións Xerais. Tradución do francés