Xosé Manuel
Beiras

O proxecto común da nación galega
 Ensaio (Política)
 2016
 Edicións Laiovento