Xosé Manuel
Beiras

Exhortación á desobediencia
 Ensaio (Política)
 2013
 Edicións Laiovento