Xosé Manuel
Beiras

O Estado da Nación
 Ensaio (Política)
 2001
 Edicións Laiovento