Xosé Manuel
Beiras

A poboación galega no século XX
 Ensaio
 1999
 Edicións Laiovento. Con Abel López