Xosé Luís
Axeitos

Obra completa. Epistolario, de Manuel Antonio
 Edición crítica (Biografía)
 xaneiro de 2012
 Real Academia Galega