Xosé Luís
Axeitos

O exilio galego: un mapa de cicatrices
 Ensaio
 2003
 O Castro