Xosé Luís
Axeitos

As coplas galegas do Padre Sarmiento
 Edición crítica (Poesía)
 1982
 O Castro