Xosé Luís
Axeitos

Rafael Dieste. Ollar o mundo con sede adiviñadora
 Biografía
 1995
 Edicións Espiral Maior