Xosé Luís
Axeitos

A poética de Manuel Antonio
 Ensaio
 decembro de 1993
 Edicións do Cumio