Xosé Luís
Axeitos

Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía
 Biografía (Ensaio)
 xuño de 2017
 Edicións Xerais