Xosé Luís
Axeitos

A Academia no discurso exílico de Luís Seoane
 Ensaio
 2004
 Discurso lido o día 30 de outubro de 2004, no acto da súa recepción.