Xosé Lois
García

Unha cunca de caldo quente
 Teatro
 outubro de 2022
 Edicións Fervenza. Ilustracións de Lomarti