(1951 - 2019)

Xosé
Leira López

Canto custa instalarse no amor
 Poesía
 1996
 Edicións Espiral Maior